Vergadering van Eigenaars

Instructievideo: digitaal stemmen

In deze video leggen wij je uit hoe jij digitaal kunt stemmen.
De link naar de vergaderpagina vindt je rechts boven op deze website onder de knop 'Vergaderen'

De Vergadering van Eigenaars ook wel jaarvergadering of ledenvergadering genoemd is het hoogste orgaan binnen de VvE. Jaarlijks vindt deze vergadering plaats voor 1 juli van een boekjaar. De voorbereiding vindt plaats door het VvE bestuur en zij bepaalt de datum van de te houden vergadering. Alle eigenaars dienen zich te houden aan de besluiten genomen in de Vergadering. Het is wettelijk verplicht om minimaal éénmaal per jaar, na afloop van het boekjaar een Vergadering te houden.

Formaliteiten Vergadering van Eigenaars

De leden ontvangen vooraf een uitnodiging voor de vergadering conform de regels zoals omschreven in de akte van splitsing en het van toepassing verklaarde modelsplitsingsreglement. In deze laatste is de verplichte oproeptermijn beschreven. Bij de uitnodiging die vergaderdatum, vergadertijdstip en vergaderlocatie bevat is de vergaderagenda bijgesloten met de onderwerpen die ter besluitvorming zullen worden behandeld.