Financieel beheer

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de VvE wordt ieder jaar een “financieel overzicht” (de jaarrekening) opgemaakt met alle bezittingen en schulden van de VvE . Het jaarresultaat is het saldo van de “exploitatierekening”.

Ieder jaar legt het bestuur en/of de beheerder tijdens de vergadering van eigenaars verantwoording af over het financieel beheer (en beleid) van de VvE.
Daarnaast stelt het bestuur en/of de beheerder een begroting op voor het komende jaar. De begroting is het uitgangspunt voor de bepaling van het bedrag dat de eigenaar moet betalen.
Dit betreft een voorschot en wordt over het algemeen maandelijks geïnd. Dit bedrag is beter bekend als de maandelijkse VvE-bijdrage.