Onderhoud

Bij een VvE kennen we diverse soorten onderhoud:

Dagelijks technisch onderhoud

  • Klachtenonderhoud betreft de reparatieverzoeken door eigenaren als gevolg van een defect of storing aan een gemeenschappelijke voorziening. Ook wel niet-planmatig onderhoud of dagelijks technisch onderhoud genoemd.
  • Schademeldingen betreft schade aan of door gemeenschappelijke zaken en gedeelten.
  • Contractonderhoud is jaarlijks terugkerend onderhoud waarvoor contracten worden afgesloten. Te denken valt aan bijvoorbeeld schoonmaak of glasbewassing en liftonderhoud. Ook het contractonderhoud valt onder dagelijks technisch onderhoud.

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud komt niet ieder jaar voor. De bekendste voorbeelden zijn het buitenschilderwerk en de vernieuwing van de dakbedekking.

Planmatig onderhoud wordt vastgesteld op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). In een MJOP wordt een inschatting gemaakt van het onderhoud dat er waarschijnlijk aan gaat komen en wat dat gaat kosten. De termijn van een MJOP is ten minste 15 jaar. Elke vijf jaar wordt dit plan geactualiseerd.