Reservefonds

Een reservefonds is wettelijk verplicht voor alle VvE’s. Met dit fonds kun je de kosten voor planmatig onderhoud betalen. Sinds 1 januari 2018 geldt de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars. Deze wet geeft invulling aan deze verplichting, door een minimale jaarlijkse reservering op te leggen aan de VvE. De minimale jaarlijkse reservering geldt voor appartementencomplexen met woningen, dus ook voor gemengde complexen.

Om te voldoen aan de minimale jaarlijkse reservering, heeft de VvE twee mogelijkheden.

1. De jaarlijkse reservering wordt gebaseerd op een MJOP

Het MJOP:

  • mag ten hoogste vijf jaar oud te zijn
  • moet betrekking hebben op een periode van ten minste tien jaar
  • dient iedere vijf jaar te worden vernieuwd
  • bevat de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden, de geplande vernieuwingen, een berekening van de aan die werkzaamheden en vernieuwingen verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren
  • moet zijn vastgesteld door de vergadering van eigenaars

2. De jaarlijkse reservering bestaat uit 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw

De vergadering van eigenaars kan voor deze mogelijkheid kiezen indien de VvE niet over een MJOP beschikt.