Verzekeringen

De akte en het splitsingsreglement schrijven voor dat de Vereniging van Eigenaars een collectieve opstalverzekering en een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid op naam van de VvE moet afsluiten. Daarnaast is het mogelijk om op basis van een besluit van de vergadering van eigenaars ook andere verzekeringen, waaronder rechtsbijstandverzekering en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, af te sluiten.

Vergunningplichtig

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het standpunt ingenomen, dat een professionele VvE Beheerder die voor een VvE verzekeringen afsluit c.q. bemiddelt dan wel adviseert, vergunningplichtig is.

NMG VvE Beheer is met Rivez Assurantiën en Risicobeheer een samenwerking aangegaan, zodat er onder de collectieve vergunning van Rivez bemiddelingen plaats kunnen blijven vinden. Door deze samenwerking is de VvE verzekerd van een uitstekend bemiddelingstraject dat op kwaliteit en juistheid zal worden getoetst door onze samenwerkingspartner Rivez Assurantiën & Risicobeheer. Hiermee voldoet uw beheerder volledig aan de wetgeving die op initiatief van AFM is ingevoerd.