contact

Best VvE lid,

Dank voor het scannen van de QR-code, u bent een stap dichter bij het verduurzamen van onze vergaderingen!

Omdat wij in 2024 de vergaderstukken niet meer per post verzenden maar via e-mail verzoeken wij u vriendelijk het juiste e-mailadres met ons te delen. Wij zullen ervoor zorgdragen dat dit aan uw VvE portaal wordt gekoppeld.

Als u onderstaande gegevens invult houden we de wereld op deze manier samen een stukje groener!

*indien u uw e-mailadres niet aan ons bekend maakt, zult u vanaf 1 januari 2024 de uitnodiging voor de vergadering alleen over de post ontvangen. Ook zullen de portokosten, van de uitnodiging aan u worden doorbelast. Overige correspondentie is voor u dan alleen terug te vinden op uw VvE portaal. NMG is niet verantwoordelijk indien u uw e-mailadres NIET aan ons doorgeeft en u belangrijke correspondentie betreffende uw VvE mist.